1
DOKUMENTY  SZKOŁY

1.
Statut  Zespołu  Szkół  w  Jeżowem  Centrum
2.
Statut  Publicznego  Przedszkola  w  Jeżowem
3.
Statut  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im. Stanisława  Staszica  w  Jeżowem - Centrum


4.
Program wychowawczo - profilaktyczny Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum opracowany w roku szkolnym 2017/2018Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Oświadczenie o dochodach
5
W górę
Strona główna
6