1
AKADEMIA  Z  OKAZJI  ŚWIĘTA  3  MAJA
przygotowana  przez  uczniów  z  klas  V  i  VI
pod  kierownictwem  Pani  Anny  Krawiec  i  Pana  Jacka  Reja
Nad  oprawą  muzyczną  czuwał  Pan  Marek  Wolak,  a  nad  dekoracją  Pani  Małgorzata  Poisel
4
Akademia z okazji 3 Maja Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
Akademia z okazji 3 Maja
5
W górę
Strona główna
6