1
"BEZ  RODZICÓW  NIE  JEST  ¬LE  -  SAMI  TEŻ  BAWIMY  SIĘ"
ZABAWY  ADAPTACYJNE  W  PRZEDSZKOLU

29.08.2012  -  31.08.2012
4
Zabawy adaptacyjne Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjneZabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjneZabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjneZabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjneZabawy adaptacyjne Zabawy adaptacyjneZabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne
                                                                                                                                                                       Autor  zdjęć:  K. Sudoł

"BAWIMY  SIĘ  SAMI..."
Zabawy adaptacyjne Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne Zabawy adaptacyjne
Zabawy adaptacyjne Zabawy adaptacyjne
                                                                                                                                                           Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6