1
WIZYTA  W  NASZEJ  SZKOLE
KS. BISKUPA DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
 
EDWARDA  FRANKOWSKIEGO

WRAZ  Z  KS. DANIELEM  KORYCIŃSKIM 
KS. PRAŁATEM  KRZYSZTOFEM  PAŁACEM


13.12.2013
4
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa Wizyta Ks. Biskupa
                                                                                                                                                                                                 Autor  zdjęć:  M. Poisel
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa Wizyta Ks. Biskupa
Wizyta Ks. Biskupa Wizyta Ks. Biskupa
                                                                                                                                                                                           Autor  zdjęć: A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6