1
WARTA  NASZYCH  HARCERZY  Z  23  DRUŻYNY  HARCERSKIEJ
przy  Pomniku  Poległych 

na  cmentarzu  parafialnym  w  Jeżowem
1.11.2010 r.
4
Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych Uroczystość Wszystkich Świętych
                                                                                                                                                                         Autor  zdjęć:  B. Pikor
5
W górę
Strona główna
6