1
WARTA  NASZYCH  HARCERZY  Z  23  DRUŻYNY  HARCERSKIEJ
przy  Pomniku  Poległych 

na  cmentarzu  parafialnym  w  Jeżowem
1.11.2011 r.
4
Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych
                                                                                                                                                        Autor  zdjęć:  B. Pikor
5
W górę
Strona główna
6