1
UDZIAŁ  NASZYCH  HARCERZY  Z  23  DRUŻYNY  HARCERSKIEJ
w obchodach  Święta  3  Maja

3.05.2012
4
Obchody Śwęta 3 Maja
Obchody Śwęta 3 Maja
Obchody Śwęta 3 Maja
Obchody Śwęta 3 Maja
                                                                                                                                                        Autor  zdjęć:  B. Pikor
5
W górę
Strona główna
6