1
DZIEŃ  MYŚLI  BRATERSKIEJ
przygotowany  przez  Drużynową  Bogumiłę  Pikor  
i  23  Drużynę  Harcerską  działającą  przy  naszej  szkole
oraz  zaproszeni  Goście z  Gimnazjum 
(nasi  Harcerze  sprzed  lat)   
4
Dzień myśli braterskiejDzień myśli braterskiej
Dzień myśli braterskiejDzień myśli braterskiej
Dzień myśli braterskiejDzień myśli braterskiej
Dzień myśli braterskiejDzień myśli braterskiej
5
W górę
Strona główna
6