1
DZIEŃ  CH£OPAKA  W  NASZEJ  SZKOLE
zorganizowany  przez  Samorz±d  Uczniowski  klas  I-III  i  IV-VI
wraz  z  opiekunem  Pani±  Urszul±  B³±dek

30.09.2014

4
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
Dzień Ch³opaka
5
W górź
Strona g³ówna
6