1
DZIEŃ  MATKI 
w  oddziałach  zerowych  0 a,  0 b
  i  0 c

DZIEŃ  MATKI  W  ODDZIALE  0 A
przygotowany  przez  Panią  Marię  Rychlak

Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki

DZIEŃ  MATKI  W  ODDZIALE  0 B
przygotowany  przez  Panią  Marię  Chudzik
4
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki

DZIEŃ  MATKI  W  ODDZIALE  0 C
przygotowany  przez  Panią  Elżbietę  Piędel

11.06.2014

Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
                                                                                                                                                                    Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6