1
DZIEŃ  MATKI 
w  oddziale  przedszkolnym  3-latków

przygotowany  przez  Panią  Monikę  Kołodziej
4
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu Dzień Matki w przedszkolu
                                                                                                                                                                Autor  zdjęć: K. Sudoł

DZIEŃ  MATKI 
w  oddziale  przedszkolnym  4-latków

przygotowany  przez  Panią  Urszulę  Błądek

Dzień Matki w przedszkolu
Dzień Matki w przedszkolu
                                                                                                                                                                            Autor  zdjęć: K. Sudoł
Dzień Matki
Dzień Matki
                                                                                                                                                            Autor  zdjęć: B. Pikor
5
W górę
Strona główna
6