1
DZIEŃ  MATKI 
w  oddziale  przedszkolnym  4-latków

przygotowany  przez  Panią  Annę  Rychlak
Taniec  dzieci  opracowała  Pani  Anita  Gietka
29.05.2013
4
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
                                                                                                                                                                Autor  zdjęć: K. Sudoł
5
W górę
Strona główna
6