1
DZIEŃ  MATKI 
w  oddziałach  przedszkolnych:
3-latków  -  "Biedronki"  i    4-latków  -  "Motylki"

DZIEŃ  MATKI 
w  oddziale  przedszkolnym  3-latków  -  "Biedronki"
przygotowany  przez  Panią  Annę  Rychlak

28.05.2014
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki

DZIEŃ  MATKI 
w  oddziale  przedszkolnym  4-latków
  -  "Motylki"

przygotowany  przez  Panią  Halinę  Sitarz

26.05.2014
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
Dzień Matki Dzień Matki
5
W górę
Strona główna
6