1
"DZIEŃ  MYŚLI  BRATERSKIEJ"
z  udziałem  harcerzy  z  naszej  szkoły  pod  opieką  Drużynowej  Bogumiły  Pikor
Nisko  22.02.2011
4
Dzień Myśli Braterskiej
Dzień Myśli Braterskiej
Dzień Myśli Braterskiej Dzień Myśli Braterskiej
                                                                                                                                                                                Autor  zdjęć:  B. Pikor
5
W górę
Strona główna
6