1
AKADEMIA  Z  OKAZJI  93 ROCZNICY 
ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI
  PRZEZ  POLSKĘ
przygotowana  przez  uczniów  z  klas  IV-VI
pod  kierownictwem Pani  Renaty  Krawiec,  Pani  Zofii  Łysiak  i  Pana  Marka  Wolaka
10.11.2011 r.
4
Święto Niepodległości Święto Niepodległości
Święto NiepodległościŚwięto Niepodległości
Święto Niepodległości Święto Niepodległości
Święto Niepodległości Święto Niepodległości
Święto Niepodległości Święto Niepodległości
                                                                                                                                                                         Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6