1
AKADEMIA  Z  OKAZJI  94 ROCZNICY 
ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI
  PRZEZ  POLSKĘ
przygotowana  przez  uczniów  z  klasy  III  i  klasy III b
pod  kierownictwem Pani  Haliny  Sitarz  i  Pani  Marii  Chudzik
9.11.2012 r.
4
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości

Nagrody i wyróżnienia dla uczniów w konkursach
zorganizowanych w ramach obchodów Święta Biblioteki Szkolnej

Święto Niepodległości Święto Niepodległości
Święto Niepodległości Święto Niepodległości
Święto Niepodległości Święto Niepodległości

Święto Niepodległości Święto Niepodległości
Święto Niepodległości Święto Niepodległości
                                                                                                                                                                         Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6