1
AKADEMIA  Z  OKAZJI  96 ROCZNICY 
ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI
  PRZEZ  POLSKĘ
przygotowana  przez  uczniów  z  klasy  II i  klasy VI
pod  kierownictwem Pani  Teresy  Partyki  i  Pani  Bogumiły  Pikor
14.11.2014
4
Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości
                                                                                                                                                                                 Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6