1

AKADEMIA  Z  OKAZJI  98 ROCZNICY 
ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI
  PRZEZ  POLSKĘ
przygotowana  przez  uczniów  z  klasy  IV,  VI a  i  VI b
pod  kierownictwem Pani  Magdaleny  Bajek,  Pana  Jacka  Reja  i  Pana  Marka  Wolaka

10.11.2016


Święto Niepodległości Święto Niepodległości
Święto Niepodległości Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości Święto Niepodległości
Święto Niepodległości Święto Niepodległości
Święto Niepodległości Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości
                                                                                                                                                                                 Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6