1
JAN  PAWEŁ  II  -  KIM  BYŁ  TEN  CZŁOWIEK?
akademia  przygotowana  przez  Panią  Teresę  Partykę  i  Panią  Bogumiłę  Pikor
wraz  z  uczniami  klasy  IV V a
23.05.2013
4
Dzień Papieski Dzień Papieski
Dzień Papieski Dzień Papieski
Dzień Papieski Dzień Papieski
Dzień Papieski Dzień Papieski
Dzień Papieski Dzień Papieski
Dzień Papieski Dzień Papieski
Dzień Papieski Dzień Papieski
Dzień Papieski Dzień Papieski
                                                                                                                                                                         Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6