1
ŚWIĘTY  JAN  PAWEŁ  II  -  PRZYJACIEL  DZIECI
Akademia  przygotowana  przez  Panią  Urszulę  Błądek  i  Panią  Marię  Cisek
wraz  z  uczniami  klasy  III,  V b  VI
30.10.2014
4
Dzień Papieski Dzień Papieski
Dzień Papieski Dzień Papieski
Dzień Papieski Dzień Papieski
Dzień Papieski
Dzień Papieski
Dzień Papieski
Dzień Papieski
                                                                                                                                                                                   Autor  zdjęć:  M. Poisel
Dzień Papieski
Dzień Papieski
Dzień Papieski
Dzień Papieski
Dzień Papieski Dzień Papieski
Dzień Papieski Dzień Papieski
Dzień Papieski Dzień Papieski
Dzień Papieski
Dzień Papieski
Dzień Papieski
Dzień Papieski
                                                                                                                                                                                                Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6