1
DZIEŃ  PASJI  I  TALENTÓW
POŁĄCZONY  Z  OGÓLNOPOLSKĄ  KAMPANIĄ  "POSTAW  NA  RODZINĘ"
Koordynatorzy:  pani  Teresa  Partyka  i  pani  Bogumiła  Pikor
5.06.2012
4
Oglądanie  zgromadzonych  kolekcji  uczniów
Dzień Dziecka Dzień Dziecka
Dzień DzieckaDzień Dziecka
Dzień Dziecka Dzień Dziecka
Dzień Dziecka Dzień Dziecka
Dzień Pasji Dzień Dziecka
Dzień Pasji
Dzień Dziecka
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji

Występy  uczniów  -  pokaz  talentów
Dzień Pasji Dzień Dziecka
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Dziecka Dzień Dziecka
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Dziecka Dzień Dziecka
Dzień Dziecka Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Dziecka
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji

GOŚCINNY  WYSTĘP  ZESPOŁU  "SARDIAN"  Z  GCK  W  JEŻOWEM
(tańczą  w  nim  także  nasi  uczniowie)
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji

Układanie  fryzur  dzieciom  przez  rodziców,  rodzeństwo,  krewnych
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji

"WESOŁA  OLIMPIADA"
konkurencje  z  udziałem  rodziców  i  dzieci
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji
Dzień Pasji Dzień Pasji
                                                                                                                                                                Autor  zdjęć: A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6