1
AKADEMIA  Z  OKAZJI  DNIA  ZIEMI
przygotowana  przez  uczniów  z  klas  I,  IV a  i  VI
pod  kierownictwem  Pani  Haliny  Sitarz,   Pani  Marii  Chudzik  Pani  Anny  Teklak

23.04.2015
4
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi Dzień Ziemi
Dzień Ziemi Dzień Ziemi
Dzień Ziemi Dzień Ziemi
Dzień Ziemi Dzień Ziemi
                                                                                                                                                                                           Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6