1
ŚWIATOWY  DZIEŃ  ŻYCZLIWOŚCI  I  POZDROWIEŃ
przygotowany  przez  Samorząd  Uczniowski  klas  I-III  i  IV-VI
wraz  z  opiekunkami  SU -  Panią  Haliną  Kozak  i  Panią  Małgorzatą  Poisel
23  listopad 2011
4
Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Dzień Życzliwości i Pozdrowień Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Dzień Życzliwości i Pozdrowień Dzień Życzliwości i Pozdrowień
                                                                                                                                                                         Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6