1
ŚWIATOWY  DZIEŃ  ŻYCZLIWOŚCI  I  POZDROWIEŃ
przygotowany  przez  Samorząd  Uczniowski  klas  I-III  i  IV-VI
wraz  z  opiekunami  SU -  Panią  Haliną  Sitarz  i  Panem  Jackiem  Rejem
21  listopad 2012
4
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień ŻyczliwościDzień Życzliwości i Pozdrowień
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
                                                                                                                                                                         Autor  zdjęć:  A. Sekulska

Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Dzień Życzliwości i Pozdrowień Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Dzień Życzliwości i Pozdrowień Dzień Życzliwości i Pozdrowień
                                                                                                                                                                 Autor  zdjęć:  J. Rej
5
W górę
Strona główna
6