1
ŚWIATOWY  DZIEŃ  ŻYCZLIWOŚCI  I  POZDROWIEŃ
przygotowany  przez  Samorząd  Uczniowski  klas  I-III  i  IV-VI
wraz  z  opiekunami  SU -  Panią  Urszulą  BłądekPanią  Agnieszką  Wieczerzak  i  Panem  Jackiem  Rejem
21  listopad 2014
4
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
                                                                                                                                                                                      Autor  zdjęć:  J. Rej
5
W górę
Strona główna
6