1
ŚWIATOWY  DZIEŃ  ŻYCZLIWOŚCI  I  POZDROWIEŃ
oraz  DZIEŃ  PLUSZOWEGO  MISIA
przygotowany  przez  Samorząd  Uczniowski  klas  I-III  i  IV-VI
wraz  z  opiekunami  SU -  Panią  Haliną  KozakPanią  Agnieszką  Wieczerzak  i  Panem  Jackiem  Rejem
23  listopad 2015
4
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
Dzień Życzliwości
                                                                                                                                                                                      Autor  zdjęć:  J. Rej
5
W górę
Strona główna
6