1
PROCEDURY  I  SPOSOBY  ZACHOWAŃ  W  SYTUACJACH  KRYZYSOWYCH  ZE  SZCZEGÓLNYM  UWZGLĘDNIENIEM  EWAKUACJI
/szkolenie  dla  dyrektorów  szkół  podstawowych  i  gimnazjum  z  terenu  gminy  Jeżowe/
zorganizowane  przez  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Jeżowem  Centrum  -  Katarzynę  Sudoł
22.10.2010 r.
4
Szkolenie  teoretyczne  -
procedury i sposoby postępowania w sytaucjach kryzysowych,  pierwsza pomoc,  podręczny sprzet gaśniczy
Szkolenie dla dyrektorów Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów Szkolenie dla dyrektorów
Próbna  ewakuacja  -
miejsce  zbiórki,  pokaz  sprzętu  gaśniczego  przez  Ochotniczą  Straż  Pożarną  z  Jeżowego

Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów
Szkolenie dla dyrektorów Szkolenie dla dyrektorów
                                                                                                                                                                         Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6