1
GMINNY  DZIEŃ  PAMIĘCI  O  OFIARACH  KATYNIA  I  SMOLEŃSKA
udział  we  Mszy  św.  w  intencji  poległych  oraz  złożenie  kwiatów  i  zniczy  przy  Pomniku  Poległych  na  cmentarzu  w  Jeżowem
4
Gminny Dzień Pamięci
Gminny Dzień Pamięci
Gminny Dzień Pamięci
Gminny Dzień Pamięci
Gminny Dzień Pamięci Gminny Dzień Pamięci
Gminny Dzień Pamięci Gminny Dzień Pamięci
Gminny Dzień Pamięci Gminny Dzień Pamięci
Gminny Dzień Pamięci Gminny Dzień Pamięci
Gminny Dzień Pamięci Gminny Dzień Pamięci
Gminny Dzień Pamięci Gminny Dzień Pamięci
5
W górę
Strona główna
6