1
UDZIAŁ  DZIECI  PRZEDSZKOLNYCH
I  UCZNIÓW  NASZEJ  SZKOŁY
w  XII  Powiatowym  Konkursie  Piosenki  Religijnej  w  Górnie

24.10.2013
4
Konkurs piosenki
Konkurs piosenki
Konkurs piosenki
Konkurs piosenki
                                                                                                                                                                           Autor  zdjęć: P. Ziober
5
W górę
Strona główna
6