1
SZKOLNY  KONKURS  WIEDZY  O  PATRONIE  SZKOŁY
STANISŁAWIE  STASZICU
DLA  KLAS  IV - VI
zorganizowany  przez  Pana  Jacka  Reja
6.06.2013
4
Konkurs  o  Staszicu
Konkurs  o  Staszicu
Konkurs  o  Staszicu Konkurs  o  Staszicu
                                                                                                                                                                       Autor  zdjęć: A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6