1
FINAŁ  AKCJI  POD  HASŁEM
"PODZIEL  SIĘ  KSIĄŻKĄ..."
przeprowadzonej  na  rzecz  biblioteki  szkolnej
z  inicjatywy  Rady  Rodziców

W  czasie  trwania  akcji  zebrano  186  książek: 
wśród  nauczycieli  i  pracowników - 71  pozycji,  a  wśród  uczniów - 115.
Koordynatorkami  akcji  były  panie:  Monika  ZioberBogumiła  Partyka  i  Aneta  Sekulska.

Dziękujemy  wszystkim,  którzy  odpowiedzieli  na  prośbę  "Podziel  się  książką"!

Szczególne  podziękowania  składamy  nauczycielom:  pani  Zofii  Łysiak  pani  Teresie  Partyce,  
a także  uczniom:  Grzegorzowi  Buczkowi  z  kl. VI a  i  Marysi  Cebuli  z  kl. V a,
którzy  ofiarowali  dużą  ilość  książek.

Klasy,  które  najowocniej  zaangażowały  się  w  akcję:
 kl. VI a  -  ofiarowała  21  książek,
                                                                                     kl. III a  -  17  książek,
                                                                                     kl. IV a  -  16  książek.

4
Podziel się książką...Podziel się książką...
Podziel się książką... Podziel się książką...
                                                                                                                                            Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6