1
KULIG  UCZNIÓW  Z  KLASY  III  WRAZ  Z  RODZICAMI
zorganizowany  przez  Panią  Halinę  Kozak
luty  2012
4
Kulig klasy III Kulig klasy III
Kulig klasy III
Kulig klasy III
Kulig klasy III
Kulig klasy III
Kulig klasy III Kulig klasy III
Kulig klasy III Kulig klasy III
Kulig klasy III Kulig klasy III
Kulig klasy III Kulig klasy III
Kulig klasy III Kulig klasy III
Kulig klasy III
Kulig klasy III
Kulig klasy III Kulig klasy III
Kulig klasy III Kulig klasy III
                                                                                                                                                                       Autor  zdjęć:  R. Wilczyńska
5
W górę
Strona główna
6