1
WIZYTA  ŚW. MIKOŁAJA 
w  oddziałach  przedszkolnych  i  zerowych
07.12.201
5
4
ŚW. MIKOŁAJ  W  ODDZIALE  PRZEDSZKOLNYM 
"BIEDRONKI"

Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki

ŚW. MIKOŁAJ  W  ODDZIALE  PRZEDSZKOLNYM 
"PSZCZÓŁKI"
Mikołajki Mikołajki
Mikołajki Mikołajki
Mikołajki Mikołajki
Mikołajki Mikołajki
Mikołajki Mikołajki
Mikołajki Mikołajki
                                                                                                                                                                                                     Autor  zdjęć:  M. Tabaka

ŚW. MIKOŁAJ  W  ODDZIALE  ZEROWYM  0 B
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
                                                                                                                                                                                  Autor  zdjęć:  M. Rychlak
5
W górę
Strona główna
6