1
WIZYTA  ŽW. MIKOúAJA 
w  przedszkolu  i  szkole  podstawowej
06.12.201
3
4
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki Miko│ajki
Miko│ajki
Miko│ajki
                                                                                                                                                                                              Autor  zdjŕŠ:  A. Sekulska
5
W gˇrŕ
Strona g│ˇwna
6