1
MIKOŁAJ  W  PRZEDSZKOLU
6.12.2011
4
MIKOŁAJ 
W  GRUPIE  PRZEDSZKOLNEJ  3-LATKÓW


Mikołaj w przedszkolu Mikołaj w przedszkolu
                                                                                                                                                        Autor  zdjęć:  K. Sudoł

MIKOŁAJ 
W  GRUPIE  PRZEDSZKOLNEJ  4-LATKÓW

Mikołaj w przedszkolu
Mikołaj w przedszkolu
Mikołaj w przedszkolu
Mikołaj w przedszkolu
Mikołaj w przedszkolu
Mikołaj w przedszkolu
Mikołaj w przedszkolu
Mikołaj w przedszkolu
                                                                                                                                                                        Autor  zdjęć:  U. Błądek
5
W górę
Strona główna
6