1
UROCZYSTE  PASOWANIE  PIERWSZAKÓW
NA  UCZNIÓW  NASZEJ  SZKOŁY

przygotowane  przez  dzieci  z  klasy  I a  i  I b
pod  kierownictwem  Pani  Urszuli  Błądek  i  Pani  Anny  Głuszak
4
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkołyUroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły
5
W górę
Strona główna
6