1

TURNIEJ  WIEDZY
Z  OKAZJI  ŚWIĘTA  PATRONA  SZKOŁY 
STANISŁAWA  STASZICA


przygotowany  przez  Panią  Teresę  Partykę  i   Panią  Bogumiłę  Pikor

31.05.2017
4
Turniej wiedzy
Turniej wiedzy
Turniej wiedzy Turniej wiedzy
Turniej wiedzy
Turniej wiedzy
Turniej wiedzy
Turniej wiedzy
Turniej wiedzy Turniej wiedzy
Turniej wiedzy Turniej wiedzy
Turniej wiedzy Turniej wiedzy
Turniej wiedzy
Turniej wiedzy
Turniej wiedzy
Turniej wiedzy
                                                                                                                                                                                                Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6