1
PIKNIK  EDUKACYJNY  W  PRZEDSZKOLU
zorganizowany  na  podsumowanie  projektu
"Przedszkole  szansą  dla  naszych  maluchów"
30.06.2012
4
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjnyPiknik edukacyjny
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
                                                                                                                                                                Autor  zdjęć:  B. Pikor
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny


Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
Piknik edukacyjny Piknik edukacyjny
                                                                                                                                                                        Autor  zdjęć:  K.Sudoł
5
W górę
Strona główna
6