ZABAWY  UCZNIÓW  NA  PLACU  ZABAW
WYKONANYM  W  RAMACH  PROGRAMU  "RADOSNA  SZKOŁA"
16.03.2012

Plac zabaw
Plac zabaw
Plac zabaw
Plac zabaw
Plac zabaw Plac zabaw
Plac zabaw   Plac zabaw
Plac zabaw
Plac zabaw
Plac zabaw Plac zabaw
Plac zabaw Plac zabaw
Plac zabaw Plac zabaw
                                                                                                                                                                Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6