1
POWITANIE  WIOSNY
przygotowane  przez  Mały  Samorząd  Uczniowski  klas  I-III  
oraz  Samorząd Uczniowski  klas  IV-VI
wraz  z  Opiekunami  Panią  Anną  Głuszak  i  Panią  Małgorzatą Poisel
21.03.2011
4
Powitanie wiosny
Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosnyPowitanie wiosny
                                                                                                                                                                         Autor  zdjęć:  J. Rej
5
W górę
Strona główna
6