1
POWITANIE  WIOSNY
przygotowane  przez  Mały  Samorząd  Uczniowski  klas  I-III  
oraz  Samorząd Uczniowski  klas  IV-VI
wraz  z  Opiekunami  Panią  Haliną  Kozak i  Panią  Małgorzatą Poisel
20.03.2012
4
Powitanie wiosny
Powitanie wiosny
Powitanie wiosny
Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny
Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny
Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
                                                                                                                                                           Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6