1
POWITANIE  WIOSNY
przygotowane  przez  Mały  Samorząd  Uczniowski  klas  I-III  
oraz  Samorząd Uczniowski  klas  IV-VI
wraz  z  Opiekunami  Panią  Haliną  Sitarz i  Panem  Jackiem  Rejem
Tańce  dzieci  opracowała 
Pani  Anita  Gietka
21.03.2013
4
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny

Przekazanie  Pucharu  Dyrektora  Szkoły
dla  klasy  IV
Powitanie wiosny
Powitanie wiosny

Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny
Powitanie wiosny Powitanie wiosny

                                                                                                                                                           Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6