1
VII  SZKOLNY  PRZEGLĄD  KOLĘD  I  PASTORAŁEK
zorganizowany  przez  Panią  Marię  Cisek

13.01.2011
4
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd Przegląd kolęd
                                                                                                                                                       Autor  zdjęć:  A. Sekulska    (oprócz  fot.1)
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
                                                                                                                                                                        Autor  zdjęć:  A. Koczwara
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd
Przegląd kolęd Przegląd kolęd
Przegląd kolęd Przegląd kolęd
                                                                                                                                                                             Autor  zdjęć:  B. Pikor
5
W górę
Strona główna
6