1
PRZEKAZANIA  PUCHARU  PRZECHODNIEGO  DYREKTORA  SZKOŁY
dla  klasy V a i  k lasy V b  - 
najlepszych  klas  w  w  II  etapie  edukacyjnym  na  koniec  roku  szkolnego  2011/2012
4.10.2012
4
Przekazanie Pucharu Dyrektora Szkoły
Przekazanie Pucharu Dyrektora Szkoły
                                                                                                                                                                           Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6