1
RAJD  ROWEROWY
ścieżką  edukacyjną - przyrodniczą "Zdołga"
pd  opieką  nauczycieli:  Pani  Bogumiły  Pikor,  Pani   Małgorzaty  Poisel  i  Pana   Jacka  Dąbka
  18.05.2011
4
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
                                                                                                                                                                                Autor  zdjęć:  B. Pikor
5
W górę
Strona główna
6