1
RAJD  ROWEROWY  "POZNAJ  JEŻOWE"
w  ramach  projektu  "Sport  jest  dobry  na  wszystko"

współfinansowanego  ze  środków  otrzymanych  z  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej
w  ramach  Programu  Fundusz  Inicjatyw  Obywatelskich

04.10.2014

W dniu 4 października 2014 r. Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Jeżowe zorganizował  rajd  rowerowy, 
w  którym  uczestniczyli  uczniowie  z  naszej  szkoły.
Rajd miał wymiar rekreacyjny - propagował aktywne formy wypoczynku oraz sposoby zdrowego trybu życia.
Wymiar edukacyjny zaś  związany był z poznawaniem różnych ciekawych zakątków Jeżowego.
Uczestnicy rajdu zwiedzili Muzeum Chrystusa Frasobliwego, po którym oprowadzał kustosz, pan Krzysztof Lesiczka.
Następnie rowerzyści przemierzyli następujące punkty trasy:
Kościelne Góry, Cmentarzysko Kurhanowe, Kapliczka św. Jana Pawła II
oraz Pomnik Poległych (Pomnik Żołnierzy Września 1939) zlokalizowany na jeżowskim cmentarzu.
Organizatorzy wszystkim uczestnikom zapewnili koszulki, przewidzieli również ognisko, pieczenie kiełbasek, gry i zabawy.
Nie mogło zabraknąć również nagród.

Całość rajdu koordynowali: pan Jacek Dąbek, pani Joanna Biel oraz pan Robert Bednarz.

4
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
5
W górę
Strona główna
6