1
ZAGOSPODAROWYWANIE  TERENU  SZKOLNEGO
SADZENIE  DRZEWEK  I  KRZEWÓW
PRZEZ  RODZICÓW,  PRACOWNIKÓW  SZKOŁY  I  UCZNIÓW
w  ramach  projektu  "Szkoła  Współpracy.  Uczniowie  i  rodzice  kapitałem  społecznym  nowoczesnej  szkoły"
kwiecień  2014
4
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
Sadzenie drzewek
                                                                                                                                                           Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6