1
JASEŁKA
W  GRUPIE  PRZEDSZKOLNEJ   4-LATKÓW

"PSZCZÓŁKI"
17.12.2013
4
Jasełka Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka Jasełka
Jasełka Jasełka
Jasełka Jasełka
Jasełka Jasełka
Jasełka Jasełka
Jasełka Jasełka
Jasełka Jasełka
                                                                                                                                                                                                         Autor  zdjęć:  A. Sekulska

JASEŁKA
W  GRUPIE  PRZEDSZKOLNEJ   3-LATKÓW

"BIEDRONKI"
18.12.2013

Jasełka Jasełka
Jasełka Jasełka
Jasełka Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka
Jasełka Jasełka
Jasełka Jasełka
Jasełka Jasełka
Jasełka Jasełka
Jasełka Jasełka
Jasełka Jasełka
                                                                                                                                                                        Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6