1
PODSUMOWANIE  "TYGODNIA  SZKOŁY  BEZ  PRZEMOCY  I  AGRESJI"
pod  hasłem  "Wznieś  serce  nad  zło"
przygotowanego  przez  Panią  Agnieszkę  Wieczerzak

6 - 13  czerwiec  2016
4
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy
                                                                                                                                                                                 Autor  zdjęć:  J. Rej
5
W górę
Strona główna
6