1

"TYDZIEŃ  SZKOŁY  BEZ  PRZEMOCY  I  AGRESJI"

pod  hasłem  "W  atmosferze  wzajemnego  zaufania,  życzliwości,  akceptacji  i  miłości
-  nie  ma  miejsca  dla  agresji"

przygotowany  przez  Panią  Agnieszkę  Wieczerzak

  

          W ramach "Tygodnia Szkoły bez Przemocy i Agresji":

 

-         zorganizowano dzień poświęcony przeciwdziałaniu agresji w szkole pt. „AGRESJI MÓWIMY NIE”,

-         odbyła się projekcja filmów o przemocy i agresji oraz wykonano galerię prac (plakaty),

-         przeprowadzono warsztaty w oddziałach przedszkolnych oraz klasach 0-III na temat "PRZECIW AGRESJI - STOP PRZEMOCY",                          

-         przeprowadzono zajęcia w klasach IV-VI w ramach godzin wychowawczych z zakresu profilaktyki przemocy i agresji w szkole,

-         opracowano wspólny plakat klasowy na temat „AGRESJI MÓWIMY NIE”, który zaprezentowano w czasie dnia poświęconego przeciwdziałaniu agresji
i przemocy w szkole – 12 czerwca 2017 r.

-         zorganizowano również wspólne wyjście wokół szkoły, głównymi ulicami z transparentami przygotowanymi przez dzieci z oddziałów przedszkolnych
oraz uczniów klas  I-VI.


5 - 12  czerwiec  2017

4
PRZEDSTAWIENIE  DLA  SPOŁECZNOŚCI  SZKOLNEJ

Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy

ROZDANIE  NAGRÓD  ZA  UDZIAŁ  W  SZKOLNYM  KONKURSIE  MATEMATYCZNYM

Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy

Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy

                                                                                                                                                                                                     Autor  zdjęć:  A. Sekulska

PRZEMARSZ  ULICAMI  JEŻOWEGO

Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
                                                                                                                                                                                                            Autor  zdjęć:  J. Rej

SPOTKANIE  Z  POLICJANTEM

Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
Szkoła bez Przemocy Szkoła bez Przemocy
                                                                                                                                                                                 Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6